ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПОСЕЩЕНИЯТА

В  ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СМОЛЯН,

 СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 г. СА ВЪЗОБНОВЕНИ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

 

         Във връзка с предотвратяване на разпостранението на COVID – 19   в България, както и противоепидемичните мерки за разпостраняването му, и на основание Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-256/11.05.2020 г.за  допускане на посещения на музеи на закрито при спазване на препоръките и изискванията за социална дистанция в закрити площи. Съобразно с препоръките на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на заболяването в административните структури на страната и съобразно инструкцийте за работа с посетители в Художествена галерия  - Смолян.

         Посетителите в Художествена галерия следва да влизат в галерията по един, при спазване на физическа дистанция  /минимум 1,5м./ един от друг и със задължителните лични предпазни средства /маска или др.средство прикриващо носа и устата/, които се използват съгласно препоръките в приложение  № 3 от Заповед № РД – 01-262 / 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването, при спазване на пропусквателен режим и след дезинфекция на ръцете.

 

При посещения  в Художествена галерия – Смолян са задължителни следните мерки, продиктувани от епидемичната обстановка в страната:

 

.  Посетителите и информаторите в залите да носят маски;

.  Посетителите да дезинфекцират ръцете си на входа;

.  Поединичен достъп до касите при спазване на дистанция;

.  Разглеждане на експозициите при спазване на дистанция;

.  Поединично ползване на сервизните помещения;

 

Прикачени документи

КОВИД 19.pdf