ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Живопис

Колекцията „Живопис” в Художествена галерия – Смолян е най - голяма над (1000 картини).Съдържа творби, създадени през различни периоди на миналия век, които носят белега на своето време, изразяват мисловността на творци от различни поколения – формирани при различни условия , с характерен облик и стилистични похвати.

Творбите в тази колекция изразяват и преосмислят важни и същностни процеси в българската пластическа култура, отразяват тенденциите, набелязват процесите в българското художествено развитие или сами по себе си, като артистичен резултат, са явление за автора си и за общото художествено развитие.

Има произведения в най - разнообразни техники, жанрово определени към пейзажа, портрета, фигуралната композиция, натюрморта. Те представят не само авторите си, а многообразието в проявлението на националното ни изкуство през XX век.