ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Чуждестранно изкуство

От 1981 г. Художествена галерия - Смолян, организира Международен есенен пленер по живопис. За изминалите години той се утвърди като значима форма на творческо общуване между художници от целия свят. В поредните осемнадесет издания на пленера досега са участвали над 170 творци от тридесет страни. Във фонда на галерията са постъпили над 300 творби, в които живописци от различни  школи са оставили своите впечатление от Родопите и Смолян.

Избрани пленерни творби съставляват експозицията в зала 7 на Художествена галерия - Смолян.