ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Експозиция

Постоянната експозиция на Смолянската художествена галерия е разгърната в шест зали от общо седем. Представя произведения на много от големите творци в българското изобразително изкуство.

Сред класиците са имената на Бараците /Васил Бараков, Златю Бояджиев, Давид Перец/, Владимир  Димитров - Майстора,  Рафаел Михайлов, Александър Мутафов,  Бенчо Обрешков, Илия Бешков, Данаил Дечев, Владимир Рилски, Илия Петров, Ненко Балкански, Вера Недкова, Дечко Узунов, Стоян Венев и др.

Постоянната експозиция на галерията дава възможност да се проследят етапите, тенденциите и насоките в развитието на българското изобразително изкуство  -  с основните стилови направления, водещите имена и значими творби на автори от различни поколения.

Може да се наблюдава дори пресичането  на тези поколения и взаимните влияния, които  те претърпяват. Видими са и  промените във времето на художествените стойности; от майсторство и артистизма на класиците - към по абстрактни и символни форми на изразяване, в търсене на по - социален и динамичен образ в света.

И тук е откроена спецификата на галерията – темите и сюжетите са свързани с Родопите. Родопите – със своята природа , история, романтични легенди, своеобразен свят и богати пластични внушения, отрано привлича художници. Те минават през планината в различно време за да създадат едни от най – поетичните си творби под нейното силно и неповторимо въздействие.