ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

За Галерията

Художествена галерия в гр. Смолян е създадена през 1964 г. Същата година открива и първата си експозиция. През 1983 г. се премества в новата си , специално проектирана сграда, където разполага с 1300 кв. м. експозициона площ, фонд хранилища, работни помещения, ателие за реставрация и консервация.

Художественият фонд на галерията притежава над 2200 произведения от български и чуждестранни автори, представени  в  различни жанрове на живописта , графиката и скулптурата, като  е подчертан  интересът към  творци , трайно свързани с Родопите.

Постояната  експозиция на Смолянската  художествена галерия  представя  произведения  на едни от най - изтъкнатите представители на българското изобразително изкуство  - Владимир Димитров  -  Майстора , Бенчо  Обрешков , Ненко Балкански, Анастас Стайков, Златю Бояджиев, Давид Перец ,Васил Бараков, Александър Мутафов , Рафаел Михайлов , Дечко Узунов, Стоян Венев , Илия Бешков  и др.

„Родопският”  характер на голяма част от творбите в  ХГ  - Смолян , определя и спецификата  на нейната  експозиция. Много от произведенията са вдъхновени от родопската природа , бита, историята, и богатите местни традиции.

Специално място сред тях заема колекцията  „Орфей в българското изобразително изкуство”.В нея са малките  пластики на Валентин Старчев , Маргарита Пуева ; платната на Добри Добрев, Атанас Пацев; графиките на Петър Чуклев , Зафир Йончев, Атанас Нейков.