ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

История

I.Възникване и развитие на Художествена галерия – Смолян

 

През 1964 г.„По решение на ОК – (Окръжен комитет на партията )е открит нов културен институт в окръга, който за това време е „Постоянна художествена галерия”  - част от общата експозиция на Историческия музей. Пред новия институт са поставени следните задачи: Да открива и изучава творбите на художественото наследство в окръга , да ги систематизира , събира и да им дава научна оценка. Новооткритата картина галерия се помещава в новата постройка на читалище „Христо Ботев „ – Смолян. Същата година галерията открива и първата си експозиция.

 

През  1967 г. „Една мечта е вече реалност – на 4 юни  при тържествена обстановка бе открита Окръжна художествена галерия. Нейният уредник  - художникът  Вълко Гайдаров дава сведения за нея. Окръжна художествена галерия ще бъде постоянна. В деня на откриването й  в единствения засега салон са изложени 35 живописни творби и 2 скулптури. В своята кратка реч при откриването на галерията председателят на ОНС – (Окръжен народен съвет) Иван Теофилов каза, че целта , която преследва една такава галерия е изкуството на нашите най-добри художници и скулптури да стане още по-достъпно за трудещите се. Да могат те да разберат търсенията и проблемите, които си поставят за разрешение творците в областта на живописта, графиката  и скулптурата.

 

Още тогава уредникът на галерията Вълко Гайдаров заявява „Трябва обаче да се каже, че още от сега е нужно да се помисли за намирането на още по-подходяща сграда за галерията, защото изложбеният салон е твърде малък и останалите 124 живописни платна, графики, скулптури и икони , с които разполага фондът на галерията, не се излагат. Необходимостта от разкриване на по големи зали изразява и художникът  Петър Стайков.

 

През  1975 г. Окръжна  художествена галерия издава луксозен каталог с творби в 5000 тираж.

Публикувани са 23 цветни  и 95 черно – бели репродукции с текст от Вълко Гайдаров – директор на Окръжна художествена галерия. Текстът е публикуван на три езика  - български ,руски и английски.

 

В периода 1971 – 1980 г. се изготвя проектиране на културен комплекс в Новия център на Смолян. Инвеститор е СДИСС – Смолян, а изпълнител СМК – Смолян. Архитекти на мащабния проект са родопчанина  арх. Стойчо Велковски  и  съпругата му арх. Антоанета Бръмбарова.

 

Строителството се осъществява в периода  – 1978 – 1984 г.  с разгърната застроена площ  от 3890 кв.м застроен обем  54 300 куб.м. „Комплексът включва  - музей с изложбени зали, помещение за лектори, кръжочни и  кабинети, ателиета, фондохранилища, картинна галерия, с експозиционни зали за живопис, графика, скулптура, и приложни изкуства. Замисълът на културния комплекс в Смолян , обединяващ музей, картинна галерия и окръжна библиотека , съответства на съвременните схващания за все по – голямото взаимодействие между тези институции в областта на културата и изкуствата.

 

През 1983 г. Художествена галерия – Смолян се настанява в новоизградената си база. Сградата е специално проектирана и разполага със седем експозиционни зали с обща площ около 1300 кв.м ателиета за реставрация и консервация на художествени творби , библиотека, фондохранилище, административна част.

 

От 1981 г. Художествена галерия  –  Смолян урежда традициони есенни международни пленери по живопис.

 

В периода 1981-1998 г. са проведени 18 пленера със  180 участници от 26 страни. Всеки е оставил най - малко две творби във фондовете на галерията.

 

По повод 25 – годишнината от създаването на галерията директорът Вълко Гайдаров пише: „Художествената  галерия в Смолян се превърна в институт, способен да решава и разгръща отговорна работа. Онова, което отличава Смолянската художествена галерия сред останалите, е спецификата на нейната колекция.

 

През 1999 г. е отбелязана  и 35 годишнината от създаването на Художествената галерия.

 

През  2014 година Художествена галерия – Смолян отбелязва своята 50 – годишнина  от нейното създаване. По този повод е открита традиционна изложба на художници от Смолян , за случаят бе показан и новият каталог на галерията.

 

II.Директори на институцията

  1. Вълко Гайдаров – 1971 г. – 2003 г.
  2. Дичо Капушев - 2003 г. – 2005 г.
  3. Здравко Палазов – 2005 г. – 2012 г.
  4. Иван Пеев – 2012 г.