ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Графика

Колекция „Графика” в Художествена галерия – Смолян, се развива от малка графична сбирка, събрана през 70-те години на XX в. Постепенно този раздел се обогатява и понастоящем наброява над 450 произведения на графичното изкуство – рисунки, печатна графика в класически и авторски техники.

В целостта си колекцията представя голяма част от значимите имена и високият професионализъм на националната графична школа в нейното хронологично развитие.

Графичната сбирка на Художествена галерия – Смолян, дава възможност да се проследи общия графичен процес главно от втората половина на XX век. В неговото многообразие се открояват не само индивидуалните авторски почерци, но и стиловите характеристики на направления, инспирирани от разнообразни течения в изкуството. На базата на последователно и дълго натрупвана традиция, започват да се открояват стилови различия, обусловени и поклоннически. Графиката като цяло все още си остава в сферата на фигуралното, но вече с прояви на условност и асоциативност.