ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Скулптура

Разделът „Скулптура”  в Художествена галерия - Смолян , включва над 140 творби предимно от български автори, създадени най - вече в периода на 80 – 90 те години на XX век.

Голяма част от тях имат авангардно звучене – нетрадиционна скулптурна форма, експресивна във всичките и жанрови проявления. Скулптурният портрет е преодолял натурното изобразяване в търсене на по обобщен образ. В много от творбите са видими нетрадиционните търсения и експериментът. Пластичните и символните внушения се налагат с абстрактни форми, понякога изведени до метафора.