ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН

гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

Преди половин век в Смолян е уредена първата изложба с 35 творби, една част от тях са представени от Националната художествена галерия за временно ползване.

В следващите десетилетия галерията обогати своите фондове. Натрупаният опит в сложната работа по издирването, съхраняването и популяризирането на изобразителните изкуства я утвърди като един от водещите културни институти в Смолян и региона. Художествената галерия се изгради с всички компоненти на музейното дело – изложбени зали, фондохранилища, научен архив, реставраторско ателие.

В колекцията, която днес наброява над 2 200 произведения, могат да се видят творби на едни от най-изтъкнатите български художници от 30-те години на XX век до наши дни. В чуждестранния раздел има над 300 картини на автори от различни страни на света, участници в Международния пленер по живопис.

Благодарни сме на колегите художници и на наследниците на художници, които направиха дарения.

Галерията се откроява със своята специфика – темите и сюжетите са свързани с Родопите. Подчертаното присъствие на родопска тематика, разбирана широко /и като природа и като историческа памет, и като съвремие/ е характерна за различните жанрови и тематични колекции, които периодично представяме пред публика.

Многобройни са изложбите, уредени от нашите колеги в различни селища на региона и страната. Чрез гостуващи изложби са показани интересни образци на съвременното българско и чуждестранно изкуство.

 Художествената галерия – Смолян има своя реален принос в осъществяването на сложната връзка изкуство – зрител, в духовното общуване между хората. Тя заема своето достойно място сред сродните институции в страната.

Актуални новини