ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

На 18 май ще бъде открита изложба на смолянските художниците.

Заповядайте!