ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

На 02.09.2019г бе открита изложба на уредниците от Художествена Галерия - Смолян