ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

На 01.09.2021г. в изложбена зала "Петър Стайков" -КДК гр.Смолян,ще бъде открита традиционна изложба на уредниците от

Художествена галерия - Смолян.

Заповядайте!