ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

На 18.04.2024г. от 18.00ч. ви каним на откриване на изложба живопис на художници от група XXL  "Тъга по изгубената модерност", в памет на

Димитър Яранов (1964 - 2024).

Очакаваме ви!

   

Свилен Стефанов,Генади Гатев,Димитър Яранов и Росен Тошев са художници,които навлизат в художествения живот  на София в началото на 90-те години.

Тяхното творчество се свързва с една от най - известните арт групи от това време - XXL,както и с едноимената галерия, съществувала между 1996 и 2003.

В общата картина на българското изкуство тази група е един от първите реални примери на независима художествена дейност

извън рамките на организираното и предвидимо като  развитие българско изкуство.