ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. полк. Дичо Петров 7

На 01.09.2020г. в зала Петър Стайков ще бъде открита изложба на уредниците от ХГ-Смолян